ALGEMENE VOORWAARDEN INSIDE.

RESERVERING & KOSTEN

U kunt de reservering van INSIDE Middelburg annuleren
-Tot 3 weken voor de boekingsdatum (geen kosten).
-Tot 14 dagen voor de boekingsdatum (50% van de huurkosten).
-Tot 3 dagen voor de boekingsdatum (75% van de huurkosten).
-3 dagen of korter voor de boekingsdatum (100% van de huurkosten).

Alle huurprijzen zijn inclusief 21% BTW en inclusief 5% maatschappelijk doel. Alle voedselprijzen zijn inclusief 6% BTW. U ontvangt een factuur nadat de boeking is voltooid en we verwachten een betaling binnen 14 dagen.

Aansprakelijkheid

Het huren van INSIDE Middelburg is op risico van de huurder (in geval van schade, letsel of diefstal). De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de woning of haar inventaris, veroorzaakt door de huurder of een van de personen die toegang hadden tot INSIDE Middelburg door de huurder.

Behalve wanneer dit onmogelijk is vanwege de Nederlandse wetgeving, is elke aansprakelijkheid voor INSIDE Middelburg beperkt tot het bedrag dat er in het specifieke geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeringsmaatschappij wordt gedaan, is elke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van E 1.500,-.

De huurder mag het gebruiksrecht niet uitbreiden aan een derde partij. Het is de huurder niet toegestaan om het publiek het pand binnen te laten.

Activiteiten in INSIDE Middelburg.

Het is verboden om te roken of drugs te gebruiken in of om INSIDE Middelburg. Roken is alleen toegestaan op het terras.

De eigenaar van INSIDE Middelburg mag van de gelegenheid gebruik maken om aanwezig te zijn op INSIDE Middelburg tijdens de huurperiode.

INSIDE Middelburg heeft het recht om de huurperiode onmiddellijk te beëindigen als inwoners klachten hebben over overlast. De huurder verlaat INSIDE Middelburg onmiddellijk als dit wordt gevraagd door de eigenaar van INSIDE Middelburg. INSIDE Middelburg heeft het recht om – indien dat door INSIDE Middelburg noodzakelijk wordt geacht – een reservering te annuleren.